Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

Προγραμματικές Προτάσεις για Πολιτικές Αλλαγές

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ απαντούν στην οικολογική και οικονομική κρίση, με ριζικές αλλαγές στις προτεραιότητες της πολιτικής, της παραγωγής και της κατανάλωσης.

Περιηγηθείτε στις προγραμματικές μας κατευθύνσεις χρησιμοποιώντας το μενού στα δεξιά ή κατεβάστε το πρόγραμμά μας από εδώ

Η πολιτική οικολογία:

Αμφισβητεί την κοινωνία του κέρδους – Τονίζει την ανάγκη ριζικών αλλαγών στις αξίες των ανθρώπων αλλά και στον τρόπο ζωής και παραγωγής– Επιδιώκει να προωθήσει μια συνολική αντίληψη για το περιβάλλον και την αειφορία – Στηρίζει κάθε προσπάθεια χειραφέτησης του ανθρώπου, ενισχύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και καλλιεργώντας την ατομική και κοινωνική ευθύνη – Προωθεί μια συνεργατική, οικολογική κοινωνία αυτόνομων κοινοτήτων και ελληλέγγυων, ενεργών πολιτών.

Να τι προτείνουμε:

1. Οικονομία της Βιωσιμότητας και της Συμμετοχής σε 2 λεπτά - σε 10 λεπτά

2. Φυσικός και Πολιτιστικός Πλούτος, η Υλική Βάση για Μακροχρόνια Ευημερία σε 2 λεπτά - σε 10 λεπτά

3. Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, Συμμετοχική Δημοκρατία και Εμβάθυνσή των Αντιπροσωπευτικών Δομών σε 2 λεπτά - σε 10 λεπτά

4. Πολιτική Ενάντια στη Κλιματική Αλλαγή- Καθαρή Ενέργεια- Κυκλοφορία για όλους σε 2 λεπτά - σε 10 λεπτά

5. Αλληλέγγυες Διεθνείς Σχέσεις σε 2 λεπτά - σε 10 λεπτά

6. Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα σε 2 λεπτά - σε 10 λεπτά

7. Ανοικτή Κοινωνία που περιέχει πολλές κοινωνίες σε 2 λεπτά - σε 10 λεπτά

8. Υγεία, πέρα από την Ιατρική σε 2 λεπτά - σε 10 λεπτά

9. Παιδεία για Όλους, για Κοινωνικά Ενεργούς και Υπεύθυνους Πολίτες σε 2 λεπτά - σε 10 λεπτά

10. Πολιτισμός στην Καθημερινή Ζωή σε 2 λεπτά - σε 10 λεπτά

Οι προγραμματικές θέσεις μας αντιπροσωπεύουν πραγματικές και άμεσα εφαρμόσιμες πολιτικές προτάσεις που συγκροτούν μια εναλλακτική στάση και συμπεριφορά για τους πολίτες αλλά και για την ίδια την πολιτική.

Αλλάζουμε Πολιτικές – Αλλάζουμε και Εμείς

e-max.it: your social media marketing partner