Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών

PDFΕκτύπωσηE-mail

Συμμετοχική Δημοκρατία και Εμβάθυνσή των Αντιπροσωπευτικών Δομών

bottle-in-the-bottle-128x128.png

Η δημοκρατία μπορεί να είναι ουσιαστική μόνο αν αποκτήσει άμεσο και συμμετοχικό χαρακτήρα και αποδεικνύει καθημερινά ότι αφορά και τις ομάδες που έχουν περιορισμένη κοινωνική δύναμη.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και αποκομματικοποίηση της διοίκησης:

  • Προώθηση θεσμών και πρακτικών άμεσης δημοκρατίας.

  • Έμφαση και κίνητρα στην αποκέντρωση με εκλεγμένους και οικονομικά αυτοδύναμους περιφερειακούς θεσμούς με ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση των πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων.

  • Ενίσχυση του ρόλου και της ανεξαρτησίας του κοινοβουλίου, αναβάθμιση της διαβούλευσης με κοινωνικές ομάδες, ετήσιες εκθέσεις όχι μόνο οικονομικών αλλά και περιβαλλοντικών και κοινωνικών πεπραγμένων από τα Υπουργεία.

  • Καθιέρωση της απλής αναλογικής.

  • Χωρισμό κράτους-εκκλησίας για θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους.

  • Ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

e-max.it: your social media marketing partner