Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

Ανοικτή Κοινωνία που περιέχει πολλές κοινωνίες

PDFΕκτύπωσηE-mail

Open SocietyΓια μας, συμπολίτες μας είναι όλοι όσοι μοιράζονται μαζί μας τον τόπο που ζούμε, ανεξάρτητα από καταγωγή, ιθαγένεια, θρήσκευμα, ηλικία, φύλο, αρτιμέλεια, αγοραστική δύναμη, κοινωνική θέση, πολιτισμική ταυτότητα ή προσωπικές επιλογές. Θέλουμε μια κοινωνία που να ανήκει σε όλους, εξαλείφοντας κάθε μορφή διακρίσεων είτε προβλέπονται σε νόμους ή επίσημες αποφάσεις, είτε «προκύπτουν» απλώς στην πράξη. Επιδιώκουμε αλλαγές στον τρόπο ενημέρωσης αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστημα και το ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ώστε οι πολίτες αλλά και τα παιδιά να μάθουν να σέβονται και να αγαπούν την πολυχρωμία και τη διαφορετικότητα. Το σχολείο μπορεί να βοηθήσει στην αλληλοκατανόηση, δίνοντας την ευκαιρία γνωριμίας των πολιτισμών μεταξύ τους μέσω των παιδιών μεταναστών και προσφύγων που φοιτούν σήμερα σε αυτά, μέσω της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και της προσαρμογής του σχολικού προγράμματος στις νέες πραγματικότητες, της μετατροπής του σε πρότυπο δημοκρατίας και γέφυρας των πολιτισμών.

 

Γυναίκες: πέρα από την ισοτιμία και το ρόλο του «μισού του ουρανού»

 

O αγώνας για αρμονία και ισορροπία στις ανθρώπινες κοινωνίες, ξεκινά από τις σχέσεις των φύλων και βρίσκεται στον πυρήνα της οικολογικής σκέψης. Η κατάργηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και η οικοδόμηση ισότιμων ανθρώπινων σχέσεων και δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά εξίσου και τους άνδρες. Η πρόσφατα κατακτημένη σχετική αυτονομία των γυναικών απειλείται από τις επιπτώσεις της εργασιακής ανασφάλειας. Γι' αυτό υποστηρίζουμε ισότιμη πρόσβαση στην εργασία με:

 • Ισότητα μισθών
 • Μείωση του χρόνου εργασίας
 • Κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών να επιλέγουν ελεύθερα οι ίδιες τη μορφή απασχόλησής τους, χωρίς να τους επιβάλλεται αναγκαστικά μερική απασχόληση ή απασχόληση στο σπίτι.
 • Ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση.

Δεν δεχόμαστε την κρατούσα αντίληψη ότι η οικογένεια και οι υποχρεώσεις της πρέπει να είναι ευθύνη μόνο των γυναικών γι' αυτό υποστηρίζουμε:

 • Παροχές δημόσιων υπηρεσιών προσιτές σε όλους/ες για την φροντίδα των εγκύων, των παιδιών, αλλά και των ηλικιωμένων.
 • Οικογενειακή πολιτική που να ευνοεί την προσωπική αυτονομία και εξασφαλίζει καλύτερη διανομή υπηρεσιών πρόνοιας. Γενναία αύξηση των επιδομάτων τέκνων. Ιδιαίτερη μέριμνα για τις ανάγκες των μονογονεϊκών οικογενειών. Τα θετικά μέτρα που ισχύουν για τις μητέρες αλλά και τους πατέρες στον δημόσιο τομέα να επεκταθούν και στον ιδιωτικό.
 • Υποστήριξη του οικογενειακού προγραμματισμού, με πολιτικές που να λαμβάνουν υπόψη ότι η τεκνοποιία και η αντισύλληψη αποτελούν ευθύνη και των δύο φύλων. Είμαστε πάντως αντίθετοι σε κάθε μέτρο που θα εμπόδιζε την οποιαδήποτε γυναίκα να επιλέξει αν θα γίνει μητέρα ή όχι.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ διεκδικούν να σπάσει η ανοχή και η σιωπή απέναντι στην βία κατά των γυναικών:

- Προωθούμε εκπαίδευση για υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά (αντισύλληψη, προστασία από το AIDS) που να σέβεται το άλλο πρόσωπο. Κάνουμε αγώνα για την εξάλειψη συμπεριφορών και αντιλήψεων που έχουν ως αποτέλεσμα τη σεξουαλική, σωματική και ψυχική κακοποίηση των γυναικών και τον εξαναγκασμό σε εκπόρνευση κάθε μορφής.

- Ο βιασμός μέσα στο γάμο και οι βίαιες συμπεριφορές μεταξύ συζύγων ή ερωτικών συντρόφων δεν αποτελούν οικογενειακή ή ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρά ποινικά αδικήματα που θα πρέπει να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και να τιμωρούνται. Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακή βίας έρχεται να καλύψει ένα  νομοθετικό κενό, έχει όμως πολλές σοβαρές ελλείψεις: δεν αναγνωρίζει τις αιτίες του προβλήματος και την πολυπλοκότητά του, δίνει έμφαση στην προστασία του θεσμού της οικογένειας και όχι των μελών της, δεν δίνει την πρέπουσα βαρύτητα σε όλες τις μορφές ενδο-οικογενειακής βίας. Θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή του νόμου προκειμένου σε συνεργασία με ΜΚΟ, φεμινιστικές οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προωθηθούν οι αναγκαίες αλλαγές.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ επικεντρώνουν τα επόμενα χρόνια την προσπάθεια τους να γίνουν οι εξής αλλαγές στα θέματα της βίας ενάντια στις γυναίκες και της διεθνούς σωματεμπορίας γυναικών (trafficking):

 • Εκπαίδευση και συνεχή πληροφόρηση των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων.
 • Υποστήριξη κατάλληλων υπηρεσιών για την αποκατάσταση των γυναικών που έχουν υποστεί ενδο-οικογενειακή βία (δημιουργία καταφυγίων, προγράμματα στήριξης κ.α.)
 • Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ώστε να προωθείται η ισότητα των δύο φύλλων, τα δικαιώματά γυναικών και κοριτσιών και οι ισόρροπες σχέσεις των δύο φύλλων και να μην προβάλλονται ξεπερασμένα μοντέλα οικογένειας. Προγράμματα συνειδητοποίησης ολόκληρης της κοινωνίας και αντιμετώπισης στερεότυπων επιβολής και κυριαρχίας πάνω στις γυναίκες, σε κάθε πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Ειδική μέριμνα χρειάζεται για τα μεγαλύτερα θύματα: τις γυναίκες μετανάστριες, που συχνά πέφτουν θύματα άγριας σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ακραίες περιπτώσεις αποτελούν η εκμετάλλευση ανηλίκων και η καταναγκαστική πορνεία. Απαιτούμε πλήρη νομοθετική και κοινωνική προστασία των θυμάτων αυτού του σύγχρονου δουλεμπορίου. Τιμωρία των δουλεμπόρων και επιβολή κυρώσεων στους πελάτες, παροχή ουσιαστικής βοήθειας (ιατρικής, ψυχολογικής), αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των θυμάτων, δημιουργία χώρων στέγασης, προστασία από τον κίνδυνο απέλασης για όσες δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους

Για την εξάλειψη των αδικιών και των ανισοτήτων υποστηρίζουμε πολιτική θετικών δράσεων (με ποσοστώσεις, αναλογικότητα κ.λπ.) η οποία είναι ευθύνη της πολιτείας, με την ενσωμάτωσή της σε όλους τους νόμους αλλά και ευθύνη των κομμάτων, των συνδικάτων και των κινημάτων πολιτών, στο εσωτερικό τους. Παράλληλα, στηρίζουμε την αυτονομία των γυναικείων οργανώσεων και την ενίσχυση του ρόλου τους.

 

Μειονότητες: ο πλούτος της κοινωνίας

 

Πιστεύουμε σε μια ανοικτή και πολυπολιτισμική κοινωνία και στο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Στο πλαίσιο αυτό δεν έχει σημασία ποιες μειονότητες θέλουμε εμείς να αναγνωρίζουμε, αλλά ποιοι συμπολίτες μας επιθυμούν να καταγράφονται ως ιδιαίτερες εθνικές ή γλωσσικές ομάδες στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας. Τα μειονοτικά ζητήματα δεν είναι ζήτημα διακρατικών σχέσεων αλλά ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Θεωρώντας τις ιδιαιτερότητες αυτές πολιτισμικό πλούτο και όχι δυνητική απειλή, αρνούμαστε κάθε διάκριση μεταξύ πολιτών με κριτήρια εθνικής καταγωγής ή ταυτότητας.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ διεκδικούν:

 • Υπογραφή και εφαρμογή από το κράτος των Ευρωπαϊκών συνθηκών για τις μειονότητες και τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.
 • Μελέτη και διάσωση των παραδοσιακών πολιτισμικών στοιχείων, αποφυγή της δημιουργίας γκέτο, αλλά και θετικές διακρίσεις σε τομείς όπου η ισότητα ευκαιριών δεν είναι δεδομένη.

 

Μετανάστες-πρόσφυγες: γέφυρες πολιτισμών

 

Για μας οι μετανάστες/τριες και οι πρόσφυγες αποτελούν πλούτο και όχι απειλή. Προϋπόθεση όμως για να έρθει ο πλούτος αυτός στην επιφάνεια, είναι η αποδοχή της παρουσίας τους και η ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνία μας αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στην αναζωογόνηση επαγγελμάτων, (αγροτικών και άλλων) περιοχών και σχολικών μονάδων, τη στήριξη που έχουν προσφέρει σε ηλικιωμένους και άτομα που έχουν ανάγκη.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητάνε:

 • Άμεση οργάνωση χώρων υποδοχής των μεταναστών/στριών, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής.
 • Αναγνώριση της πραγματικότητας ότι τα σύγχρονα σχολεία είναι πολυπολιτισμικά και προσαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες ανάγκες αλλά και ευκαιρίες γνωριμίας των πολιτισμών μεταξύ τους
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης του αιτήματος για άσυλο σε συνδυασμό με την άμεση χορήγηση προσωρινής άδειας παραμονής (ροζ κάρτα). Γενναιόδωρη χορήγηση ασύλου και όχι «με το σταγονόμετρο» όπως ισχύει σήμερα. Θεωρούμε ότι εκτός από την αυτονόητη χορήγηση ασύλου σε πρόσφυγες πολέμου ή μεγάλων οικολογικών καταστροφών, πρέπει να δίνεται άσυλο και στις περιπτώσεις ανθρώπων που προέρχονται από χώρες όπου υφίστανται διωγμοί για λόγους θρησκείας, φυλής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτικής δράσης.
 • Υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης προς όλους/ες τους μετανάστες/στριες, νομιμοποιημένους/ες και μη, για πρόσβαση σε πρωτοβάθμια περίθαλψη, βοήθεια στην εξεύρεση στέγης και εργασίας, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, επανένωση οικογενειών. Διερμηνείς στις δημόσιες υπηρεσίες για τις βασικές γλώσσες των μεταναστών/στριών και αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια για τις διαδικασίες που τους/τις αφορούν.
 • Στήριξη προγραμμάτων λαϊκών, ποικίλων εκδηλώσεων, πολυπολιτισμικού χαρακτήρα, σε κοινόχρηστους χώρους μιας πόλης με στόχο τη βιωματική ανάπτυξη και της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμών.
 • Διευκόλυνση των προσπαθειών τους να αποκτήσουν δικούς τους χώρους λατρείας και πολιτιστικά κέντρα. Ειδικά για τους/τις Μουσουλμάνους/ες, υποστηρίζουμε αποκεντρωμένα τζαμιά στις περιοχές όπου κυρίως μένουν.
 • Αυτόματη παραχώρηση ελληνικής ιθαγένειας για τα παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα μας. Παραχώρηση «διπλής υπηκοότητας» σε όσους ξένους/ες διαμένουν στη χώρα μας για χρόνια και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε συνδικαλιστικό, τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα από την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
 • Στήριξη του πανευρωπαϊκού αιτήματος για ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε όλους τους μετανάστες που συμπληρώνουν συγκεκριμένο χρόνο νόμιμης παραμονής.
 • Αφαίρεση των ναρκών κατά προσωπικού στα σύνορα.


Κατάργηση των διακρίσεων, στήριξη για τους Ρομά

 

Θεωρούμε ότι η ύπαρξη των Ρομά (τσιγγάνων) είναι πλούτος για την κοινωνία. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουν την προσαρμογή των πολιτικών και πρακτικών σε όλα τα επίπεδα, ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις απέναντί τους και να καταργηθούν τα στερεότυπα που έχουν αναπτυχθεί. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξασφάλιση πρόσβασης για όλα τα μέλη της κοινότητας των Ρομά (τσιγγάνων) στην προληπτική ιατρική αλλά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κατάλληλη εκπαίδευση, τη στέγαση, την καθαριότητα και υγιεινή, το πόσιμο-ασφαλές νερό και την αποχέτευση μέσα από οργανωμένα και με την αναγκαία κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία προγράμματα. Απορρίπτουμε την πελατειακή αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και την αναποτελεσματική χρήση ή σπατάλη τους που τελικά δεν βοηθάει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ρομά.  Οι τσιγγάνοι και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες μπορούν να συμβάλλουν με την κατάλληλη ενημέρωση και στήριξη στην αποτελεσματική οργάνωση των προγραμμάτων ανακύκλωσης κι επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, με τήρηση περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού

Οι κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από όψεις κοινωνικού αποκλεισμού, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που δεν έχει πάντα κοινά στοιχεία: Διακρίσεις υφίστανται και οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, αλλά και άποροι, αναλφάβητοι, αποφυλακισμένοι, εκδιδόμενα άτομα.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουν:

 • Παροχή υπηρεσιών και οικονομική υποστήριξη, σε τοπικό και κρατικό επίπεδο, σε τομείς όπως προστασία, δημιουργική απασχόληση, φροντίδα, υγεία, παιδεία, ψυχαγωγία, δυνατότητες μετακινήσεων.
 • Προσπελάσιμοι δημόσιοι χώροι, υπηρεσίες και συγκοινωνίες. Πεζοδρόμια με επαρκές πλάτος παντού.
 • Προγράμματα υποστήριξης στο σπίτι, χωρίς απαγορευτικές λίστες αναμονής. Υποστήριξη με επαγγελματίες βοηθούς για τις πιο σοβαρές αναπηρίες.
 • Δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας, με αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτιρίων, για διάθεσή τους στο 1/3 του ενοικίου σε άστεγους ή άτομα με επισφαλή στέγη. Θέσπιση κοινωνικού συντελεστή για όλα τα νέα κτίρια
 • Κέντρα επείγουσας φιλοξενίας για όλες τις κατηγορίες αστέγων, συνδυασμένα με ιατρική, ψυχιατρική και ψυχολογική βοήθεια. Μακροχρόνια προγράμματα επανένταξης για ειδικές κατηγορίες αστέγων όπως χρήστες, ψυχασθενείς ή αποφυλακιζόμενοι.
 • Στήριξη της δημιουργίας κοινωνικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, με δέσμευση να προσφέρουν απασχόληση σε αστέγους.
 • Έμπρακτη δραστηριοποίηση των υπαλλήλων των Κοινωνικών Υπηρεσιών για την απόκτηση από τους αιτούντες των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. επίδομα απορίας, βιβλιάριο υγείας κλπ.) με ευέλικτες και εφικτές διαδικασίες


Όχι διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό

 

Ο στόχος για καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλους τους τομείς, αφορά ιδιαίτερα το σεβασμό της προσωπικής ζωής και της σεξουαλικής ταυτότητας όλων.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητάνε:

 • Νομοθετική κατοχύρωση του πολιτικού γάμου στα ζευγάρια του ίδιου φύλου εφόσον το επιθυμούν, με ίσα δικαιώματα με τα ετερόφυλα ζευγάρια, όπως συμβαίνει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
 • Εξάλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων, συμπεριφορών και κοινωνικών προτύπων που οδηγούν σε διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ατόμων: ίδια ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης για όλους τους πολίτες, μέτρα κατά της βίας στις συμβιώσεις, όπως πρόσφατα προβλέφθηκε σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών, απαγόρευση της θεώρησης της ομοφυλοφιλίας και αμφιφυλοφιλίας ως μη συμβατής συμπεριφοράς στο στρατό και τα σχολεία.
 • Χρηματοδότηση έρευνας στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και ενθάρρυνση του επιστημονικού -ακαδημαϊκού και εκλαϊκευμένου διαλόγου καθώς και ενισχυτικά μέτρα για την εμπέδωση μιας συμπεριφοράς χωρίς διακρίσεις μέσα στην κοινωνία, με επιστημονικά έγκυρη ενημέρωση στα σχολεία, το στρατό και τα ΜΜΕ.


Εξαρτήσεις: μείωση της βλάβης

 

Η εμμονή στις μέχρι τώρα πολιτικές οδηγεί σε ζωές που χάνονται, διαρκή ενίσχυση των εμπόρων ναρκωτικών, ώθηση πολλών χρηστών σε μικρο-εγκληματικότητα και παράλογες κρατικές δαπάνες για φυλακές, δικαστήρια και δίωξη. Υποστηρίζουμε μια πολιτική ναρκωτικών που αντιμετωπίζει τον εθισμό ως συνολικότερο πρόβλημα υγείας, με σαφή διάκριση μεταξύ ψυχικής και σωματικής εξάρτησης.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουν:

 • Αλλαγή νομοθεσίας και πολιτικής με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της βλάβης και όχι την καταστολή. Διαχωρισμό στην αντιμετώπιση των ουσιών («σκληρά-μαλακά») με διερεύνηση της δυνατότητας αποποινικοποίησης ορισμένων κατηγοριών, αξιοποιώντας την εμπειρία από πλήθος ευρωπαϊκές χώρες,
 • Κέντρα άμεσης βοήθειας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε 24ωρη βάση, στελεχωμένα με γιατρούς, νοσηλευτές και πρώην χρήστες.
 • Συμβουλευτικοί σταθμοί για θέματα απεξάρτησης, με ειδικευμένους ψυχολόγους, κοινωνικό λειτουργό, θεραπευτή και πρώην χρήστες.
 • Εκπαίδευση του μέγιστου δυνατού αριθμού πρώην χρηστών για συμμετοχή τους σε όλα τα σχετικά προγράμματα και στήριξη των θεραπευτικών κοινοτήτων.
e-max.it: your social media marketing partner