Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

Για τα γενέθλια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Καλλονή Κελλιά»

Κυριακή, 30 Οκτ. 2016, 00:00  |  Ειδήσεις - Δράσεις - Εκδηλώσεις PDFΕκτύπωσηE-mail

Χαιρετισμός της Χριστίνας Ευθυμιάτου, εκ μέρους του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη

Ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο φιλόξενο ΙΤΗΠ, στην Τήνο, 4 χρόνια μετά τη σειρά δημόσιων συναντήσεων που καταλήξαν στη σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Καλλονή -Κελλιά».

Μεταφέρω τον χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη, που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, λόγω της υποχρέωσης να εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου στη Λάρισα.

Αγαπητοί φίλοι της Τήνου,

Αυτό που ζείτε εδώ στην Τήνο με τη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και αυτό που ζήσαμε τα 4 χρόνια λειτουργίας της ΚΟΙΝΣΕΠ είναι μια μικρογραφία αυτού που ζει η χώρα σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων (και όχι μόνο).

Χρόνια και οξυμένα προβλήματα που βρίσκουν πολύ δύσκολα λύσεις. Και εναγώνιες προσπάθειες να βρεθεί μια λύση, μέσα από κάτι νέο, για ένα βιώσιμο μέλλον. Στο οποίο κυρίαρχο λόγο δεν μπορούν παρά να έχουν οι ίδιοι οι πολίτες.

Και αυτό είναι που επιχειρείται με νομοθετικό και κυβερνητικό έργο τα τελευταία δύο χρόνια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (σε συνεργασία το συναρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών). Με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων -ΕΣΔΑ το 2015 και τους εφαρμοστικούς νόμους που ακολουθούν και βρίσκονται σε εξέλιξη το 2016.

Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού είναι το στοίχημα της παρούσας κυβέρνησής μας, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω ως εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων. Οι νέοι στόχοι ανακύκλωσης για το 2020 επιχειρούν την αντιστροφή της πυραμίδας προτεραιοτήτων στις επιλογές διαχείρισης απορριμμάτων. Με σκοπό τη μείωση ποσότητας που οδηγείται σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ στο 35% κ.β. σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του 1997. Μέσα από την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από το απορρίμματα κατά 65% (ανάκτηση για τα απόβλητα συσκευασίας 80% κατά μ.ο). Αλλά και τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων κατά 40% κ.β. για την παραγωγή υψηλής ποιότητας οργανικού λιπάσματος.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών γίνεται υποχρεωτική  η χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων (τουλάχιστον) ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας: χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού.

Βασικότερος μοχλός υλοποίησης του Εθνικού σχεδιασμού είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως θεσμός αλλά και οι  πολίτες-δημότες και οι επιχειρήσεις-παραγωγοί προϊόντων και αποβλήτων. Και τα εργαλεία που θεσπίστηκαν και παίρνουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση, με βάση και την πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κυκλικής οικονομίας, είναι: τα Συστήματα Διαλογής στην Πηγή (ΣΔσΠ) που όλοι οι  ΟΤΑ κλήθηκαν να σχεδιάσουν, τα Πράσινα Σημεία διαφόρων τύπων, τα Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή -ΚΑΕΔΙΣΠ και τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Αλλά και τα Μητρώα παραγωγών συσκευασιών και αποβλήτων που ανέπτυξαν και θέτουν σε εφαρμογή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης..

Παράλληλα δόθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση το νέο θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης και την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των συστημάτων επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης που οργανώνουν οι παραγωγοί αποβλήτων στα πλαίσια της αρχής διευρυμένης ευθύνης. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των δήμων στο έργο της ανακύκλωσης προτείνεται επίσης η διευκόλυνση και αναβάθμιση της δράσης τους, όπως και κίνητρα για τους πολίτες, οι οποίοι αποδείχθηκαν πολλές φορές ιδιαίτερα ευαίσθητοι και πρωτοπόροι αναπτύσσοντας συλλογικές πρωτοβουλίες, μέσα από σχήματα της κοινωνικής οικονομίας.

Έτσι ώστε ο δημόσιος πόρος της ανακύκλωσης να αναδειχθεί σε κρίσιμο επενδυτικό κονδύλι για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και την κάλυψη των δαπανών συλλογής, διαλογής και ανάκτησης, μαζί με τα έσοδα από την επαναχρησιμοποίηση ή την πώληση δευτερογενών υλικών.

Η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, με βάση το νέο νόμο, μπορεί να οργανώνεται από:

α) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού ή

β) από τους φορείς ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή

γ) τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών,υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή σε συνεργασία με ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή ΦΟΔΣΑ,

αλλά και

δ) τους φορείς κοινωνικής οικονομίας εφόσον προβλέπεται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ή υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ο ΟΤΑ υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. αίτηση που συνοδεύεται από το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών για έγκριση.

Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών, καταρτίζεται εξαετής σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του/ των φορέων ΣΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού αλλά και μεταξύ του φορέα ΣΣΕΔ και των φορέων κοινωνικής οικονομίας (με βάση και τον πρόσφατο νέο Νόμο για την Κοινωνική Οικονομία).

e-max.it: your social media marketing partner