Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

Απόφαση ΠΣ Οικολόγων Πράσινων για το νομοσχέδιο δόμησης και χωρικού σχεδιασμού

Δευτέρα, 19 Δεκ. 2016, 19:47  |  Αποφάσεις - Πανελ. Συμβουλίου PDFΕκτύπωσηE-mail

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε, προγραμματικά, ότι κάθε οπτική γύρω από τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος - παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, χρήσεις γης και οικιστικός χώρος-θεμελιώνεται στην παραδοχή του χώρου ως οικοσύστημα.

Oι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός του χώρου πρέπει να θεμελιώνεται στην οικολογική χωροταξία των πόρων, των κοινοτήτων, των ανθρωπογενών παρεμβάσεων και των οικιστικών -αστικών και μη αστικών - συνόλων του, κατά κύριο λόγο βάσει:

- Ενός Χωροταξικού Σχεδιασμού που να στοχεύει κατά κύριο λόγο στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

- Της χαρτογράφησης όλων των ανθρωπογενών παρεμβάσεων εκτός οικιστικών συνόλων με ταυτόχρονη αναθεώρηση-προσαρμογή των νομοθετικών πλαισίων που τις διακανονίζουν και τις οριοθετούν, στις ευρωπαϊκές οδηγίες και στα προτάγματα της οικολογικής χωροταξίας -γεωργική γη, γεωργική γη υψηλής απόδοσης, λατόμευση, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ΧΥΤΑ κ.λ.π.

- Της χαρτογράφησης, της θεσμικής προστασίας και της αξιακής ανάδειξης του συνόλου της φυσικής και ανθρωπογενούς πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε συγκεκριμένου χώρου.

- Της άρσης της δυνατότητας δόμησης εκτός σχεδίου, με νομοθετικό πλαίσιο σαφούς ανάθεσης σχετικής εκτελεστικής εφαρμογής του Νόμου στις Περιφέρειες με σύγχρονη τεχνική υποστήριξη.

- Της άμεσης ολοκλήρωσης του Δασολογίου κατά προτεραιότητα του Εθνικού Κτηματολογίου.

- Της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Γενικότερα, οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν κινείται μέσω της οικολογικής οπτικήςτου χώρου ως οικοσύστημα παρά τα ελάχιστα στοιχεία βελτίωσης του υπάρχοντος νόμου, όπως:

- Tη σχετική ισχυροποίηση των περιφερειακών με πρόβλεψη για δυνατότητα επιλογών στην εξειδίκευση των ειδικών/τομεακών σχεδίων.

- Την πρόσθεση στις γενικές έννοιες της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

- Την πρόβλεψη για κάποιους κατ' εξαίρεση σχεδιασμούς του σταδίου της προ-έγκρισης.

- Τη θεσμοθέτηση διαδικασίας για τα ΓΠΣ (γενικά πολεοδομικά σχέδια) και ΤΧΣ (τοπικά χωροταξικά σχέδια) που δεν θα είναι αυτόματη.

- Την επαναφορά του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας όχι ως κυβερνητικό όργανο αλλά ως όργανο κοινωνικού διαλόγου.

- Την πρόβλεψη για προστασία νέων κατηγοριών υδατορέματα, αιγιαλός κλπ., την πρόσθεση ειδών παρεμβάσεων όπως οι αστικές αναπλάσεις αλλά και την αξιολόγηση από την υπηρεσία σε σχέση με τη συμβατότητά του με το περιφερειακό σχέδιο.

- Την αλλαγή στους συντελεστές δόμησης στις παραγωγικές ζώνες ώστε να μην ισχύουν τα μέγιστα σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ θα πρέπει να οδεύσουμε προς την σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στα εκτός σχεδίου οικόπεδα με γη υψηλής παραγωγικότητας

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη» έρχεται να τροποποιήσει τον Ν.4269/2014 - τη επιλεγόμενη και «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση» (ΧΩ.ΠΟ.ΜΕ.) - μέσω «περιορισμένων και εντοπισμένων τροποποιήσεων» των πιο ακραίων σημείων της, με κρίσιμες επί μέρους «αδυναμίες» όπως:

- Η κατάργηση του άρθρου 11 - και της «δωρεάν διάθεσης και κοινοχρησίας γεοχωρικών πληροφοριών που σχετίζονται με τον Χωρικό Σχεδιασμό, η οποία στερεί από τον δημόσιο σχεδιασμό μια ύστατη προστασία από τις ανατροπές των σημειακών παρεκκλίσεων, για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών επιδιώξεων», οι μόνες οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν την μείωση της διαφθοράς και την προστασία του δημόσιου σχεδιασμού.

- Η διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Χωροταξικών, ζητούν να κινείται από τον δημόσιο φορέα υλοποίησης τέτοιων σχεδίων- πχ. φορέας διαχείρισης ενέργειας, φορέας διαχείρισης ενός δρυμού, φορέας οικιστικής ανάπτυξης και όχι από ιδιώτες και επενδυτές - ενώ πρέπει να προβλέπει διαδικασίες προέγκρισης από το Υπ. Ανάπτυξης (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων / Δημοσίων Ακινήτων).

- Δεν αποσαφηνίζεται ο ρόλος των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων τα οποία αποτελούν την εξειδίκευση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής

- Το χρονικό διάστημα αναθεώρησης πρέπει να διπλασιαστεί ενώ δεν προβλέπονται σαφώς οι περιπτώσεις αναθεώρησης.

- Κατά την εκπόνηση των ΤΧΣ και των Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη και να επιλύονται ζητήματα αλληλεπίδρασης, ασυμβατότητες και τυχόν επικαλύψεις μεταξύ σχεδίων ομόρων Δήμων.

Στην ουσία, το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιφέρει μόνο μικρές βελτιώσεις στα παλαιότερα μνημονιακά νομοθετήματα, χωρίς να αναιρεί σε βάθος τις κατευθύνσεις τους, γεγονός που μας βρίσκει αντίθετους.

Απόφαση ΠΣ Οικολόγων Πράσινων, 18-12-2016
e-max.it: your social media marketing partner