Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τον Ηθικό Καταναλωτισμό

Τρίτη, 27 Δεκ. 2016, 17:38  |  Αποφάσεις - Πανελ. Συμβουλίου PDFΕκτύπωσηE-mail

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε ότι ο θεσμός του Ηθικού Καταναλωτισμού αποτελεί για τις σημερινές συνθήκες της Ελληνικής και παγκόσμιας  οικονομίας και κοινωνικής ανάπτυξης, ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας  περιβαλλοντικά αειφόρας και κοινωνικά ισότιμης.

Ο Θεσμός  του Ηθικού Καταναλωτισμού απαιτεί την παροχή κατάλληλου τύπου πληροφοριών στον καταναλωτή έτσι ώστε αυτός να επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες με βάση και την  περιβαλλοντική και κοινωνική επίδρασή τους.

Σημαντικοί στρατηγικοί στόχοι  των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και της κυβέρνησης και επιταγές των καιρών, είναι η δημοκρατική, δίκαιη (ισότιμη) ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας, των συνεταιρισμών, και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη με χρήση βιολογικών μεθόδων αγροτικής παραγωγής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ρύθμιση της αγοράς προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι πάντα δυνατή σε ικανοποιητικό βαθμό. Επιπλέον, τέτοιου τύπου παρεμβάσεις δεν είναι αειφόρες, στο βαθμό που κάθε νέα κυβέρνηση μπορεί να τις ακυρώσει.

Οι δημοκρατίες αγοράς προσφέρουν και μια άλλη οδός προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτή είναι η ρύθμιση της αγοράς μέσω της κατανάλωσης. Δηλαδή, η ρύθμιση της αγοράς μέσω του Ηθικού καταναλωτισμού δηλαδή βάσει των προτιμήσεων των καταναλωτών.

Για τους λόγους αυτούς ως Οικολόγοι Πράσινοι προτρέπουμε την κυβέρνηση να διερευνήσει  τις δυνατότητες ανάπτυξης του θεσμού του Ηθικού καταναλωτισμού, και μέσω της διερεύνησης και αξιολόγησης εναλλακτικών προσεγγίσεων στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με στόχο την επιλογή μοντέλου πληροφόρησης καταναλωτών που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα του.

Ζητούμε από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, Γιάννη Τσιρώνη και Γιώργο Δημαρά, να πάρουν τις απαραίτητες νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ψήφισμα του Πανελλαδικού Συμβουλίου των ΟΠ, 13-11-2016


e-max.it: your social media marketing partner