Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ: Στην κατεύθυνση της πράσινης και ήπιας ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής οικονομίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 17-7-2016

Το  Οικολογικό Πάρκο Τρίτση, στο οποίο κατά το παρελθόν αναπτύχθηκαν οικολογικές δράσεις, είναι σήμερα σε πλήρη εγκατάλειψη.  Ο διοικητικός φορέας που συστάθηκε ως αρμόδιος για τη λειτουργία του, είναι στην ουσία ανενεργός.  Οι κτηριακές υποδομές που βρίσκονται σ' αυτό, μόνο εστίες μόλυνσης αποτελούν, καθώς  δεν υπάρχει μέριμνα στοιχειώδους έστω καθαρισμού. Η τεράστια έκταση πρασίνου επίσης παραμένει αναξιοποίητη, σε πλήρη παρακμή.

Γνωρίζουμε ότι από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, προωθείται άμεσα σχέδιο κατάργησης του υφιστάμενου φορέα διοίκησης του πάρκου και σύσταση νέου, όπως προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο. Στο νέο φορέα οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν να συμμετέχουν, εκτός των εκπροσώπων των συναρμοδίων διοικητικών αρχών και ενώσεις πολιτών , ιδίως από το χώρο της οικολογίας, του πολιτισμού και των δράσεων αλληλεγγύης.

Προτείνουμε, επιπλέον,  αμέσως μετά τη σύσταση του φορέα, να προωθηθεί σχέδιο ανάπλασης και αξιοποίησης του Πάρκου, στην κατεύθυνση της πράσινης  και ήπιας ανάπτυξης αλλά και της  κοινωνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να εκδοθούν προσκλήσεις για παραχωρήσεις χώρων -εγκαταστάσεων , ιδίως σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις με παραγωγικό σκοπό.

Η κοινωνική συνεταιριστική οικονομία, είτε με τη μορφή δράσεων αλληλεγγύης, είτε ως μοντέλο κοινωνικής ένταξης, κυρίως όμως με μορφή παραγωγικών επιχειρήσεων, μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική μορφή οικονομικής δραστηριότητας, συλλογικής και μη εξαρτημένης εργασίας, προβάλλοντας νέο παραγωγικό - κοινωνικοοικονομικό σχήμα.

Συνοπτική περιγραφή  σχεδίου ανάπτυξης  δράσεων Κοινωνικής Συνεταιριστικής Οικονομίας, στο Πάρκο "Τρίτση", από επιμέρους ΚοινΣΕπ.

 • Σύσταση και Λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου
 • Σύσταση και Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου
 • Σύσταση και Λειτουργία Κοινωνικού Βρεφονηπιακού Σταθμού
 • Σύσταση και Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου
 • Σύσταση και Λειτουργία Κοινωνικού Γυμναστηρίου
 • Σύσταση και Λειτουργία Κοινωνικού Κτηνιατρείου
 • Σύσταση και Λειτουργία Κοινωνικής Πανσιόν Φιλοξενίας Ζώων
 • Σύσταση και Λειτουργία Κοινωνικού Πάρκου Αναψυχής Ζώων
 • Δημιουργία Χώρων Αναψυχής
 • Δημιουργία Εκθεσιακού Χώρου (νέοι καλλιτέχνες, νέες τεχνολογίες)
 • Δημιουργία συναυλιακού χώρου
 • Ανάπτυξη Βιολογικών Καλλιεργειών (πρωτογενής τομέας)
 • Ανάπτυξη ήπιων μονάδων τυποποίησης (δευτερογενής τομέας)
 • Ανάπτυξη δράσεων ανακύκλωσης (green spot, διαλογή, λήψη κομπόστ)

Σημειώνεται ότι, για την ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων, προτείνεται να αναπλαστούν και να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις,  χωρίς να αυξηθεί η δόμηση.


e-max.it: your social media marketing partner