Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 28-29/1 - ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ CETA, TTIP, TiSA

Τετάρτη, 01 Φεβ. 2017, 20:24  |  Αποφάσεις - Συνεδρίων PDFΕκτύπωσηE-mail

Η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο για προσωρινή τριετή εφαρμογή της CETA θα γίνει στις 14-15 Φεβρουαρίου. Η πρόταση από τα κινήματα των πολιτών της Ευρώπης προς τους ευρωβουλευτές τους είναι να την απορρίψουν.

Το Δικαστικό Σύστημα Επενδύσεων (ICS) της CETA παρέχει δικαιώματα στους επενδυτές που μπορούν να ασκήσουν κατά κόρον, αλλά δεν τους αναθέτει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Δεν επιτρέπει στους πολίτες, τις κοινότητες ή τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προβούν σε καταγγελίες όταν μια εταιρεία παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς, εργασιακούς, υγειονομικούς κανονισμούς, τους κανόνες ασφαλείας κτλ. Ενδέχεται επίσης να μην είναι συμβατό με τη νομοθεσία της ΕΕ, αφού δημιουργεί ένα παράλληλο νομικό σύστημα, επιτρέποντας έτσι στους επενδυτές να παρακάμψουν τα υφιστάμενα δικαστήρια. Το ICS είναι ένα σύστημα που κάνει διακρίσεις επειδή παραχωρεί δικαιώματα στους ξένους επενδυτές, τα οποία δεν παρέχονται ούτε για τους πολίτες, ούτε για τους εγχώριους επενδυτές.

Οι όροι της CETA που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν δίνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής μέσω της επιβολής κυρώσεων και είναι σε σύγκρουση με τους όρους του εταιρικού δικαίου. Οι εν λόγω όροι είναι, λοιπόν, απλές δηλώσεις χωρίς βάρος και δεν αντισταθμίζουν τους κινδύνους που παρουσιάζουν άλλα κεφάλαια της συμφωνίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και τα μέτρα για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Η CETA περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις κυβερνήσεις όσον αφορά τις δυνατότητές τους να δημιουργήσουν δημόσιες υπηρεσίες, να τις διευρύνουν και να τις ρυθμίσουν και να αντιστρέψουν αποτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις. Η CETA αποτελεί την πρώτη συμφωνία της ΕΕ που καθιστά την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών κανόνα και τους κανονισμούς που αφορούν το δημόσιο συμφέρον εξαίρεση. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε προσκόμματα όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως το νερό, τα μέσα συγκοινωνίας, η πρόνοια, η υγειονομική περίθαλψη και υπονομεύει τις προσπάθειες παροχής δημόσιων υπηρεσιών που συμβαδίζουν με τους στόχους που τίθενται για το δημόσιο συμφέρον.

Μια ανεξάρτητη μελέτη που εστίασε στις οικονομικές συνέπειες της CETA προβλέπει ότι τόσο στον Καναδά όσο και στην Ευρώπη θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα υπήρχαν χωρίς τη συμφωνία, ενώ από τα σχετικά χαμηλά έσοδα θα επωφεληθούν κυρίως οι κεφαλαιούχοι και όχι οι εργαζόμενοι. Συνεπώς η εφαρμογή της CETA θα αυξήσει την ανισότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και:

Α. Τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOS - V - 063) - 110η Σύνοδος Ολοµέλειας, 11-13 Φεβρουαρίου 2015 µε θέµα: «Γνωµοδότηση µε θέµα: Η ∆ιατλαντική συµφωνία εµπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (∆ΣΕΕΕΣ).

Β. Την από 21-4-2016 διακήρυξη της Βαρκελώνης.

Γ. Τις κατά καιρούς αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, αλλά και των Οικολόγων Πράσινων,

το Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων αποφασίζει:

Να ταχθεί εναντίον της επικύρωσης των συμφωνιών, απορρίπτοντας την φιλοσοφία των συμφωνιών TTIP, CETA, TiSA.

Να κοινοποιήσει την απόφαση με δελτίο τύπου αλλά και προς κάθε αρμόδια αρχή και να ενημερώσει τους δημότες για τις ολέθριες συνέπειες των συμφωνιών αυτών.

Να παρέμβει ασκώντας πίεση στα συλλογικά όργανα στην Κυβέρνηση, στους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές της χώρας, αλλά και στους αυτοδιοικητικούς των Οικολόγων Πράσινων με στόχο να παρθούν αποφάσεις κατά αυτών των διατλαντικών συμφωνιών.

Να καλέσει:

* Τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν τη CETA στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2017.

* Την Ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να μπλοκάρει με κάθε τρόπο την Προσωρινή Εφαρμογή της CETA.

* Την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα σωματεία, τους αγροτικούς και τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, τα κινήματα πολιτών να αντισταθούν στις πολυεθνικές και να υπερασπίσουν την εθνική και την τοπική οικονομία, την εθνική ανεξαρτησία και τη δημοκρατία, την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια τροφίμων.

* Τους βουλευτές των Οικολόγων Πράσινων να καταθέσουν κοινή, ρητή και κατηγορηματική δήλωση ότι είναι κατά της συμφωνίας της CETA.

Να δηλώσει τη στήριξή του:

στην αποκεντρωμένη, Ευρωπαϊκή, ημέρα δράσης κατά της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά (CETA), που πραγματοποιείται σήμερα 28η Ιανουαρίου, αλλά και σε όλες τις αποκεντρωμένες δράσεις και κινητοποιήσεις που θα λάβουν χώρα, πριν τη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 14 & 15 Φεβρουαρίου 2017.


e-max.it: your social media marketing partner