Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Πέμπτη, 02 Φεβ. 2017, 18:30  | 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στο βαθμό που αυτή αντιμετωπίζει για πρώτη φορά στην ιστορία των μεταρρυθμίσεων τα θέματα της παιδείας σφαιρικά και μακροχρόνια και όχι αποσπασματικά και μικροπολιτικά. Θεωρούμε, ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι στη σωστή κατεύθυνση όσο αφορά στην άρση των ανισοτήτων αναφορικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση γενικά και στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ειδικότερα, που επιτυγχάνεται με τις αλλαγές στα ολοήμερα σχολεία και την αυτονόμηση του Λυκείου από την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Χαιρετίζουμε την πρόθεση του Υπουργείου να ξεριζωθούν οι χρόνιες παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος και να μην περιορίζεται η οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση αποκλειστικά και μόνο στον τρόπο εισαγωγής στα ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα που γίνεται αντικείμενο πόλωσης.

Παρατηρούμε ωστόσο, ότι ο δημόσιος διάλογος μονοπωλείται και ανακυκλώνεται και πάλι στο ζήτημα της πρόσβασης στα ΑΕΙ και παρά τις καλές προθέσεις κινδυνεύει να πέσει στην ίδια παγίδα που μπορεί υπό την πίεση των μίντια να οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις. Το ερώτημα, αν οι εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου ως διαπιστευτηρίου για την εγγραφή σε κάποιο ΑΕΙ γίνονται πριν ή μετά το πέρας της Γ΄ Λυκείου είναι για μας ένα ψευτοδίλημμα, δεδομένου, ότι στην πρώτη περίπτωση (πριν) το εθνικό απολυτήριο θα το παίρνουν όλοι, όσοι περνούν την βάση και θα ακολουθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα επιλογής που θα κρίνουν σε κάποιο ποσοστό την εγγραφή σε κάποιο ΑΕΙ, ενώ στη δεύτερη (μετά) θα προηγούνται οι εξετάσεις και οι μαθητές που θα αποτυγχάνουν να συλλέξουν την απαραίτητη βαθμολογία για την απόκτηση του απολυτηρίου θα παίρνουν ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του Λυκείου με δυνατότητα είτε επανάληψης της τάξης, είτε εγγραφής σε κάποιο επαγγελματικό Λύκειο ή ΙΕΚ.

Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται και η θεσμοθέτηση της πολυκλαδικής Α΄ Λυκείου αλλά και του προπαρασκευαστικού έτους στα ΑΕΙ που θα επιτρέπει την σωστότερη επιλογή επιστημονικού πεδίου. Ταυτόχρονα όμως, η είσοδος σε κάποιο ΑΕΙ δεν θα πρέπει να εξασφαλίζει την απόκτηση πτυχίου, αλλά να γίνεται συνεχώς αξιολόγηση της απόδοσης και να εξασφαλίζεται η κινητικότητα με συμβουλευτική μέσα στα ΑΕΙ.

Το πολυσύνθετο πρόβλημα της παραπαιδείας δεν μπορεί να καταπολεμηθεί, όσο ο μαθητής και η οικογένειά ξέρουν, ότι η είσοδος σε ένα ΑΕΙ εξασφαλίζει: α) την απόκτηση πτυχίου, το οποίο β) θέση εργασίας, γ) κύρος και κοινωνική αναγνώριση, δ) ένα καλό επίπεδο μόρφωσης, ενώ ε) οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές επιλογές δεν του εξασφαλίζουν τα παραπάνω στοιχεία που πρέπει να εκπληρώνει η εκπαίδευση, και κατά συνέπεια επενδύουν τα πάντα για να επιτύχουν αυτό τον στόχο.

Κατά τη γνώμη μας, ο ρυθμιστής του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η αναβάθμιση της Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με την εξασφάλιση και αξιοκρατική παροχή κινητικότητας ανάμεσα στις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να σπάσουν τα στερεότυπα για τις διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο, όταν ο απόφοιτος του τάδε επαγγελματικού λυκείου θα είναι περήφανος για το πτυχίο του, γιατί θα έχει κοπιάσει να το αποκτήσει και θα έχει αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, σκοπός μας δεν θα πρέπει να είναι ευκολότερη παροχή πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η παραγωγή επιπλέον ακαδημαϊκού προλεταριάτου που θα μεταναστεύει, αποστερώντας τη χώρα από το δυναμικότερο κομμάτι της. Η αριστερή κυβέρνηση θα πρέπει, τόσο για ιδεολογικούς όσο και για πρακτικούς λόγους, να οδηγήσει στην χειραφέτηση και την αυτοσυνειδησία του επαγγελματικού κόσμου. Η κοινωνική κινητικότητα και καταξίωση μέσω της απόκτησης πτυχίου και της πρόσβασης στο δημόσιο έχει κλείσει τον κύκλο της, δεδομένου, ότι τα ευρεία μικροαστικά στρώματα έχουν κατακτήσει αυτόν τον στόχο κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης παρά τις ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η χειραφέτηση όμως του επαγγελματικού κόσμου δεν έχει ακόμα επιτευχθεί και αυτό είναι σήμερα το χρέος της Αριστεράς αλλά και της Οικολογίας γιατί εξυπηρετεί το στόχο της βιωσιμότητας.

Στο πνεύμα της διαμόρφωσης πολιτών που θα υπηρετήσουν ένα νέο αειφόρο κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο εμείς οι Οικολόγοι Πράσινοι, ευελπιστούμε, ότι οι εξαγγελίες του υπουργείου για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών δράσεων και της εκπαίδευσης για την αειφορία στα ωρολόγια προγράμματα δεν θα μείνουν επί χάρτου.

Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση και η εκπαίδευση για την αειφορία είναι αυτή που θα διαμορφώσει τη νέα γενιά με διαφορετική αντίληψη για τη σχέση φύσης και πολιτισμού, τον νέο πολίτη με αίσθημα ευθύνης για τις πράξεις του, για την βελτίωση της κοινωνίας και για το φυσικό περιβάλλον στο οποίο διαβιεί, αλλά και στην αλλαγή κοινωνικών έξεων που καλλιεργήθηκαν σε ένα φαύλο κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό επιγραμματικά ζητάμε:

  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση για την αειφορία για όλους τους μαθητές
  • Εισαγωγή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην υποχρεωτική και στις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης
  • Δημιουργία οικολογικών σχολείων και ενός πρότυπου σχολείου-αγροκτήματος (υπάρχει έτοιμη πρόταση και χώροι)
  • Αναβάθμιση των αγροτικών σχολών και της εκπαίδευσης των νέων αγροτών υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
  • Ενδυνάμωση των ‘πράσινων' επαγγελμάτων σε λυκειακό και μεταλυκειακό επίπεδο με μαθητεία για όλους.

Τέλος, ελπίζουμε η μέχρι σήμερα γόνιμη συνεργασία μας όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να ενταθεί περεταίρω.

Η Θ.Ο Παιδείας των Οικολόγων Πράσινων


e-max.it: your social media marketing partner