Κοινωνική Ευρώπη: Οι Πράσινες θέσεις για Οικονομία και Παιδεία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΚ Κυκλάδων σχετικά με τα Αιολικά στα 4 νησιά

Αφουγκραζόμενοι τις Αντιδράσεις των τοπικών Κοινωνιών των 4 Νησιών των Κυκλάδων, όπου απο την Συγκυβέρνηση του 2014 υπογράφηκε η σχετική Αδειοδότηση τους απο τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κο Ι. Μανιάτη, εμείς οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ εκφράζουμε την συμπαράσταση μας ως προς το δίκαιο Αίτημα τους. Συναινούμε επίσης και στηρίζουμε την προσφυγή στο ΣτΕ των Δήμων αλλά και αυτής από Κοινωνικούς φορείς - Ομάδες Πολιτών.

Θεωρούμε όμως ακόμη περισσότερο σημαντικά και ζητάμε

  • Να επανεξετασθεί εξ' αρχής η Χωροθέτηση καθως και το μέγεθος των Αιολικών Πάρκων στα 4 αυτά νησιά,
  • Να προηγηθεί Χωροταξικός Σχεδιασμός και Υπολογισμός της Φέρουσας Ικανότητας σε Εγκατάστασεις Α.Π.Ε. για κάθε νησί ξεχωριστά, μετά απο εκτενή Διαβούλευση με εκπροσώπους του κάθε Δήμου και των Κοινωνικών Φορέων (Επιμελητήρια - Περιφερ. Αυτοδιοίκηση), λαμβάνοντας ως πρωτεύουσες αρχές : την Προστασία του Περιβάλλοντος - του Τοπίου - της Βιοποικιλότητας και των ήδη καθιερωμένων επαγγελματικών και λοιπών δραστηριοτήτων των κατοίκων (Τουρισμός - Πρωτογενής παραγωγή - Παραδοσιακά αγροκτήματα και μονάδες Μεταποίησης κ.αλ.,
  • Να εξετασθεί εν νέου το "Ενεργειακό Παραγωγικό Μίγμα" για κάθε νησί ή ομάδα κοντινών νησιών, με προτεραιότητα τη παράλληλη Αποθήκευση Ενέργειας και τα Υβριδικά Συστήματα (με ταυτόχρονη ανάπτυξη Αντλησιοταμιειυτικών σε τεχνητά Υδατοφράγματα και απάντληση απο την θάλασσα) μαζί με το παραγωγικό δυναμικό απο Α.Π.Ε. να διαμοιραστεί στις διαφορετικές Τεχνολογίες και να διασπαρεί στον χώρ (Φωτοβολταϊκά , κλασσικά και έξυπνα-εύκαμπτα και οργανικά / Ηλιοθερμικά με παράλληλη Σ.Η.Θ.Υ.Α. και αξιοποίηση σε μικρές Θερμοηλεκτρικές μονάδες / Βιομάζα και προϊόντα απο Κομποστοποίηση και Λυματολάσπη απο Μονάδες Βιολογ. Καθαρισμού / Πιλοτικές εφαρμογές Αξιοποίησης Κυματικής Ενέργειας και Αβαθούς Γεωθερμίας / Μικρές Ανεμογεννήτριες και Α/Γ. κατακόρυφου άξονα ή χωρίς πετερύγια),
  • Να ρυθμιστεί νομοθετικά και να προωθηθεί το διεθνώς επιτυχημένο μοντέλο των Ενεργειακών Συνεταιρισμών στα νησιά και την ενδοχώρα, όπου τα Παραγωγικά μεγέθη αφορούν πρώτιστα την μερική ή ολική Κάλυψη της Κατανάλωσης Ενέργειας των ίδιων των οικιστικών και λοιπών αναγκών, ενώ το περίσσευμα Ενέργειας θα αξιοποιείται Οικονομικά υπέρ των ίδιων των κοινωνιών των πολιτών, σε συνεργασία και με τους Ο.Τ.Α. - Συνεταιρισμούς και Κοινωνικές Επιχειρήσεις πολιτών,
  • Να προηγηθεί με ευθύνη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μια υπεύθυνη ενημέρωση των πολτιών και ευαισθητοποίησή τους για όλα τα παραπάνω

Π.Κ. Νάξου - Πάρου και Κυκλάδων


e-max.it: your social media marketing partner