Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τις συμφωνίες TTIP και CETA

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ενάντια στην εκτροφή και θανάτωση γουνοφόρων ζώων για εκμετάλλευση

Τρίτη, 18 Ιούλ. 2017, 17:00  | 

Στη πρόσφατη επίσκεψη του στη Δυτ. Μακεδονία, επικεφαλής επιτελείου υπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων, ο πρωθυπουργός έκανε μνεία για ειδική αναπτυξιακή μεταχείριση των «γουνοφόρων ζώων». Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι αντίθετοι στη διαχείριση  των ζώων ως "πραγμάτων" επιχειρηματικότητας, πόσο μάλλον που δεν εξυπηρετούν βασικές ανάγκες διαβίωσης (π.χ. διατροφή). Η εκτροφή και η θανάτωση ενός ζώου αποτελεί περιβαλλοντικό έγκλημα.

Μια τέτοια επιλογή δεν ταυτίζεται με τη χρήση των οικόσιτων ζώων. Απλά εξυπηρετεί ένα παρωχημένο καταναλωτικό μοντέλο life style, με αντιπεριβαλλοντική διάσταση που ενισχύει την υποταγή της ευαισθησίας μας για την βιοποικιλότητα στο οικονομικό κέρδος.

Ο συνεκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, Κώστας Διάκος, δήλωσε σχετικά: «Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεμελιώνουμε την πολιτική μας οπτική στην παραδοχή μιας άλλης, επαναπροσανατολισμένης, πρότασης «ανάπτυξης», που δεν αρκείται στην προσπάθεια μείωσης των συμπτωμάτων της οικολογικής κρίσης, μέσω ενός ρηχού περιβαλλοντισμού, αλλά προχωρά σε μια συνολική κριτική του μοντέλου της βιομηχανικής καπιταλιστικής ανάπτυξης και των πολιτικών που την στηρίζουν, οι οποίες δημιούργησαν και δημιουργούν την κρίση. Μιας πρότασης «βιώσιμης ευημερίας» που στοχεύει στην μεταστροφή του σημερινού ανταγωνιστικού μοντέλου κοινωνίας,οικονομίας και φυσικού περιβάλλοντος, παραγωγής καικατανάλωσης, βάσει των οικολογικών παραδοχών της «κλίμακας», της «εγγύτητας» και της «διάχυσης» στην υπηρεσία των προταγμάτων της μέγιστης δυνατής μείωσης της κατανάλωσης πόρων, της μέγιστης δυνατής κατανάλωσης ανανεώσιμων πόρων και της προστασίας των κοινών αγαθών - νερό, αέρας, αιγιαλοί, δάση, υγρότοποι, κ.λπ. - και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και πλούτου. Είμαστε ενάντια στην εκτροφή και θανάτωση γουνοφόρων ζώων για εκμετάλλευση, γιατί αντιβαίνει σε όλα τα παραπάνω».

Οι Οικολόγοι Πράσινοι στην προσπάθεια ουσιαστικής συμμετοχής στην προβολή ενός μακρόχρονου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης παραδώσαμε στη Κυβέρνηση σχετικό υπόμνημα. Ακολουθούν:

Α. η σχετική με το θέμα, από 22 Μαίου 2016, απόφαση του Πανελλαδικού Συμβουλίου του κόμματος και

Β. το υπόμνημα που παραδώσαμε στη Κυβέρνηση σχετικά με μια βιώσιμη μεταλιγνητική ευημερία για τη Δυτική Μακεδονία


e-max.it: your social media marketing partner